Jahil murakab.

Jahil murakab ialah orang yang tidak tahu perkara yang betul,
atau ia tahu perkara yang salah yang di sangkanya betul.
Dan dia tidak belajar untuk mencari yang betul.
Orang kafir termasuk orang jahil murakab.
Waallahu aklam.

No comments:

Post a Comment